Benestar animal: tranquil·litat i bons aliments

El bestiar disposa d’espais amplis i naturals per a la seva creixença, així com dels aliments que li són propis, d’una manera també natural. Unes condicions que repercuteixen positivament en el gust final de la seva carn.

Respecte pel cicle vital dels animals

La reproducció dels animals es fa de manera totalment natural i es respecta curosament l’alletament matern de l’etapa primerenca.

Bestiar al bosc, compromís amb el medi ambient

La pastura garanteix la neteja sistemàtica i efectiva del bosc per part dels ramats. Així es redueix el volum d’allò que es pot cremar i es faciliten els moviments a l’interior de la massa forestal en la lluita contra els incendis. D’altra banda, el bestiar afavoreix la recuperació d’antigues feixes abandonades com a pastura. Aquestes pastures ajuden a trencar la massa boscosa i, en conseqüència, a dificultar l’avenç del foc en moments crítics. Un bosc net assegura, en fi, una evolució adequdat i sostinguda dels plançons que hi creixen.

Criança respectuosa amb el medi ambient i amb el cicle vital dels animals