L’explotació agrícola i ramadera és cent per cent ecològica. L’objectiu és que l’activitat esdevingui el màxim de sostenible. No fem servir ni pesticides ni adobs químics. Vetllem en tot moment pel benestar dels animals. Pensant en la salut dels consumidors, tenim cura de tot el procés.

Procés d’elaboració propi molt acurat per tal de garantir la qualitat òptima